La nova depuradora que EL BULLI FOUNDATION ha d’incorporar en el nou museu-laboratori que es construeix a la Cala Montjoi (Girona), ha estat adjudicada a CORPI.

El projecte inclou el tractament biològic de les aigües residuals i la seva depuració amb la tecnologia de membranes d’ultrafiltració. Les instal·lacions de depuració estaran completament soterrades i disposaran d’un sistema d’eliminació d’olors. Ambdues mesures estan dirigides a reduir l’impacte ambiental ja que ens trobem dins el Parc Natural del Cap de Creus.

L’elevada qualitat de l’aigua tractada amb les membranes d’ultrafiltració permet la reutilització directa (prèvia desinfecció) com a aigua de reg, donant compliment als requeriments de l’aigua regenerada segons el RD 1620/2007.