Menú

CLIENT: EL DELFIN VERDE COSTA BRAVA RESORT

SECTOR EMPRESA: Turístico

LOCALITZACIÓ: Torroella de Montgrí (Girona)

INFORMACIÓ BÀSICA DEL PROJECTE:

Depuradora d’aigües residuals amb la tecnologia del bioreactor de membrana que permet obtenir aigua ultrafiltrada apta per a la seva reutilització en reg i descàrrega de sanitaris.

CABAL DE TRACTAMENT: 1.000 m3/d

ETAPES DEL PROCÉS:

LÍNIA D’AIGUA

  • BOMBEIG INICIAL
  • REIXA DE DESBAST
  • TAMISSAT
  • HOMOGENEÏTZACIÓ AIREJADA
  • REACTOR ANÒXIC PER DESNITRIFICAR
  • REACTOR BIOLÒGIC
  • FILTRACIÓ AMB MEMBRANA SUBMERGIDA