Menú

GENER 2022 – POSADA EN FUNCIONAMENT DEPURADORA DE BEGUDÀ  (SECTOR MUNICIPAL)

Ha quedat finalitzat el PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE L’EDAR DE BEGUDÀ EN EL TERME MUNICIPAL DE SANT LES FONTS. El projecte s’ha realitzat conjuntament entre Corpi obres i construccions i Corpi GIA.

Les obres de remodelació i ampliació de la depuradora inclouen:

 • Replanteig topogràfic del terreny.
 • Condicionament del terreny i moviments de terres.
 • Instal·lació del nou col·lector en alta fins a desbast de gruixuts.
 • Construcció del desbast de gruixuts, bombament d’entrada, desbast de fins, dessorrador/desgreixador.
 • Construcció de l’obra civil dels nous reactors biològics.
 • Construcció de l’edifici de serveis.
 • Construcció de la nova línia d’aigua.
 • Construcció de la nova línia de fangs.
 • Construcció de la nova línia d’aires.
 • Noves línies elèctriques i instal·lació elèctrica.
 • Instal·lació d’equips.
 • Instal·lació de control.
 • Urbanització (vials, paviments, espais verds, restauració entorn).

La ampliació de la depuradora permet arribar a tractar un cabal de 3000 m3/d. Les etapes són les següents:

 • Pou de gruixuts amb cullera bivalva.
 • Canal de desbast amb tamís automàtic i alternativament reixa manual.
 • Pou de bombament fins a 224 m3/h.
 • Dessorrador-desgreixador equipat amb sistema d’eliminació de greixos i sistema de bombeig de sorres i classificador.
 • Dos reactors biològics nous tipus SBR amb un volum unitari de 1.200 m3. Sistema d’aireació amb bufants i graella de difusors, amb agitadors per als períodes d’anòxia. Inclouen sonda d’oxigen i redox per a control de la maniobra. Inclouen sistema d’extracció d’aigua clarificada amb DECANTER.
 • Sala de bufants.
 • Sala de bombes de fangs.
 • Centrífuga.
 • Sala de control amb SCADA.