Menú

CLIENT:                                GV EL ZAMORANO
SECTOR EMPRESA:         Comercialització de patates i cebes
LOCALITZACIÓ:                 Mercabarna (Barcelona)

INFORMACIÓ BÀSICA DEL PROJECTE:   
Tractament fisicoquímic per a reutilització en procés de rentat. Inclou la deshidratació del fang.

CABAL DE TRACTAMENT:            70 m3/h
ETAPES DEL PROCÉS:
LÍNIA D’AIGUA

  1. TAMIS.
  2. DOSIFICACIÓ DE REACTIUS
  3. DECANTACIÓ
  4. CLORACIÓ
  5. BOMBEIG A REUTILITZACIÓ

LÍNEA DE FANG

  1. DOSIFICACIÓ DE CAL
  2. DESHIDRATACIÓ EN FILTRE PREMSA