Menú

CLIENT:                                 ESCORXADOR REIXACH
SECTOR EMPRESA:          Escorxador porcí
LOCALITZACIÓ:                 Hostalric (Barcelona)

INFORMACIÓ BÀSICA DEL PROJECTE:   
Homogeneïtzació airejada i tractament fisicoquímic per flotació. Deshidratació del fang amb centrífuga.

CABAL DE TRACTAMENT:            30 m3/h (600 m3/d)

ETAPES DEL PROCÉS:

LÍNIA D’AIGUA

  1. BOMBEIG INICIAL
  2. TAMIS ROTATIU
  3. HOMOGENEÏTZACIÓ AIREJADA
  4. COAGULACIÓ-FLOCULACIÓ
  5. FLOTACIÓ PER AIRE DISSOLT (DAF)

LÍNEA DE FANG

  1. DESHIDRATACIÓ PER CENTRÍFUGA