Menú

CLIENT:                                Administració local
SECTOR EMPRESA:         Subministrament d’aigua Potable
LOCALITZACIÓ:                 Municipis de Torralba, Alcubierre i Robres (Osca)

INFORMACIÓ BÀSICA DEL PROJECTE:   
Filtració amb carbó actiu per eliminació de pesticides

CABAL DE TRACTAMENT:            35 m3/h

ETAPES DEL PROCÉS:
LÍNIA D’AIGUA

  1. FILTRES DE CARBÓ ACTIU