Menú

CLIENT:                                PATATAS TORRES
SECTOR EMPRESA:         Comercialització de patates fregides
LOCALITZACIÓ:                 Montmeló (Barcelona)

INFORMACIÓ BÀSICA DEL PROJECTE:   
Homogeneïtzació airejada i tractament fisicoquímic per flotació.

CABAL DE TRACTAMENT:            15 m3/h
ETAPES DEL PROCÉS:
LÍNIA D’AIGUA

  1. BOMBEIG INICIAL
  2. TAMIS
  3. NEUTRALITZACIÓ
  4. HOMOGENEÏTZACÓ AIREJADA
  5. FLOTACIÓ PER AIRE DISSOLT (DAF)