CORPI GIA ha realitzat el disseny, subministrament, muntatge i posada en funcionament de la instal·lació d’aigua potable per al nou centre  El Bulli Foundation ubicat a Cala Montjoi (Roses).

La captació de l’aigua del pou es realitza molt a prop de la línia de la costa i l’aqüífer pateix intrusió marina, com a conseqüència l’aigua és salada i no és apta per al consum humà.

La planta potabilitzadora disposa de totes les etapes per a garantir la qualitat de l’aigua potable:

  • Filtre de sorra (per a eliminar terbolesa).
  • Filtre de diòxid de manganés (per eliminar ferro i manganés).
  • Membranes d’osmosis inversa (per reduir la concentració de sals, especialment clorurs).
  • Remineralització (per ajustar el pH i la duresa).
  • Cloració (per garantir la desinfecció de l’aigua).

L’aigua potabilitzada compleix tots els requeriments expressats en el RD 140/2003 i la seva modificació segons el RD902/2018 per a aigües de consum humà.