CORPI ha rebut l’encàrrec de realitzar la nova depuradora  de la Cooperativa La Fageda, ubicada a Santa Pau.

Aquest encàrrec inclou;

  • Disseny integral de la planta.
  • Obra civil.
  • Instal·lacions.
  • Subministrament d’equips.
  • Automatització del procés.
  • Posada en servei.

 

La nova depuradora estarà formada per un tractament fisicoquímic seguit d’un procés biològic per fangs activats amb emissió final al medi.

 

La posada en servei es preveu durant l’any 2018.