Ha quedat finalitzada la ampliació de la segona fase de la depuradora d’ESCORXADOR REIXACH.

Amb el nou tractament de flotació per aire dissolt dissenyat íntegrament per CORPI s’aconsegueix reduir la càrrega contaminada abocada en un 90 % respecte la matèria orgànica i en un 98 % respecte les matèries en suspensió.

En aquesta ampliació s’ha inclòs un sistema de deshidratació de fangs amb centrífuga que permet tractar un cabal màssic de 7 m3/h.

corpi escorxador reixach

 

Llegiu a més informació del projecte.