CORPI SL ha finalitzat (juny 23) les obres de Pista Poliesportiva Coberta a Olius (Solsonès), promogudes per l’Ajuntament d’Olius, amb Projecte i direcció d’Obra de l’arquitecte Pere Cuadrench.

Es tracta d’una pista poliesportiva coberta , oberta pels laterals més llargs. L’edifici té una superfície de 1.510,- m2 i l’actuació ocupa 1.820,- m2; l’alçada màxima és de 10,00 m.

S’implanta en una gran parcel·la urbana, amb lleu pendent a Llevant. Els treballs han inclòs moviment de terres, fonamentació superficial, estructura vertical metàl·lica i horitzontal de fusta laminada, coberta de panell Sandwich i façana de policarbonat traslluït, amb parets de fàbrica de bloc a l apart baixa dels testers, paviment amb solera de formigó, i instal·lacions de desaigua, posta a terra elèctrica, enllumenat i megafonia. Els desnivells es protegeixen amb una barana d’acer. També s’inclou l’equipament esportiu per bàsquet i futbol-sala.

El disseny és de gran netedat conceptual i amb una molt buscada lleugeresa visual.