CORPI SL ha finalitzat les obres de Consolidació de solera renovació de vestidors a la nau de DABLAN-97 a Gavà, amb Projecte i Direcció de Martí Santaularia, enginyer industrial.

Les obres es divideixen en dues fases;

 • CONSOLIDACIÓ DE SOLERA. Final juny 2023.

La solera existent presentava assentaments molt greus, de fins a 30 cms de fondària. 

La reparació ha de ser simultània amb l’activitat industrial de l’ocupant, en règim de lloguer.

La superfície renovada és de 3.438,- m2

Les mesures correctores han consistit en;

 • Isolament de la zona de treball; partició de panell Sandwich a alçada 10,00 m
 • Demolició de solera.
 • Anivellament de la sub-base, amb aportació de material.
 • Perforació de micro-pilot injectat, fins a 8.404,- ml
 • Nova solera; cabotes de punxonament dels micro-pilots, barrera de vapor, armadura a doble capa, juntes estructurals, formigonat de la llosa i acabat fratassat.
 • RENOVACIÓ DE VESTIDORS. Final desembre 2023.

Es renoven lavabos i vestidors en planta baixa, corresponents a ús de personal productiu i zona de recepció a les oficines.

La superfície renovada és de 274,- m2

Els treballs han consistit en;

 • Enderroc interior.
 • Nova xarxa de sanejament.
 • Renovació d’instal·lacions de llauneria, electricitat i ventilació.
 • Renovació de les soleres i acabats de maçoneria.
 • Divisòries; envans i cel ras.
 • Acabats; paleteria, revestiments de resina epoxi, fusteria, pintura, sanitaris i accessoris, cabines sanitàries.