CORPI fa lliurament del Pavelló Esportiu al Complex Esportiu 11 de Setembre, al carrer Bonaventura Pedemonte 25, de Sant Andreu de la Barca.

Es un edifici prismàtic, de 30,40*20,40*7,00 mts.

La tipologia constructiva es

  • Fonament profund per mitja de pilotages CPI-8, amb encepats i riostres superficials.
  • Estructura porticada prefabricada, amb pilars, jàsseres planes, bigues d’arriostrament i biguetes pretensades de coberta.
  • Tancament de façana amb panells prefabricats, acabat pintat.
  • Coberta tipus Deck, amb làmina PVC
  • Solera de formigó, amb fossat per equipament esportiu.
  • Serralleria d’alumini i vidre als finestrals i d’acer a les portes d’accés.
  • Instal·lacions de sanejament, ventilació i clima, electricitat i enllumenat, detecció i extinció d’incendis, alarma i megafonia