Corpi Gia va ser l’adjudicatària del concurs públic del Consorci d’Aigües de la Costa Brava per a executar l’obra de millora de la impulsió de fangs a la sitja de la depuradora de Lloret de Mar.

La millora consisteix en els següents treballs:

  • Substitució de la bomba actual per una bomba helicoïdal de cabal variable amb sensor de temperatura i ventilació forçada per a la refrigeració del motor.
  • Tolva de entrada amb vis sens fi de gran diàmetre.
  • Incorporació d’una vàlvula de tall tipus guillotina a la impulsió de la bomba.

La execució de l’obra inclou també la modificació del quadre elèctric amb la inclusió d’un nou variador i la seva incorporació al PLC existent. L’obra ha quedat finalitzada després de realitzar, amb èxit, una prova de càrrega màxima.