CORPI SL ha resultat adjudicatària de la nova EDAR Masia Perafita, a Seva.

El promotor és el consell Comarcal d’Osona, i l’autor del Projecte CIAE Ingenieros SLU.

Aquesta EDAR ha de substituir l’existent, que ha quedat obsoleta, i donarà servei 470 hab/eq, amb una capacitat entorn de 44 m3/dia.

L’abast dels treballs comprèn;

  • Nous col·lectors d’arribada.
  • Obra d’arribada, amb sobreeixidor i reixa de desbast automàtica.
  • Caseta per sistemes elèctrics i de control.
  • Tanc polivalent, de formigó, soterrat, amb tres cambres; decantació, regulació de cabals i estabilització de fangs.
  • Reactor biodisc, amb decantador lamel·la incorporat, en posició soterrada.
  • Abocament al medi amb mesures de naturalització, essent una millora aportada per CORPI SL.
  • Sistema de comunicació i avisos GSM per informar en temps real a l’operador en temps real de possibles incidències al funcionament.

mesos de major demanda (juliol i agost).