CORPI GIA SL ha subministrat dues bombes per a la aportació de fangs a la entrada del sistema de flotació de la depuradora de la sala de desfer de la empresa Càrnica Batallé.

Les bombes anteriors eren del tipus peristàltic i patien una reducció del cabal per desgast de les part mòbils. La solució proposada per CORPI GIA ha estat instal·lar bombes de cargol HELICOÏDAL dissenyades per al bombament de líquids viscosos com és el cas del fang biològic.

Les bombes s’han instal·lat amb variador de freqüència per a poder modular el cabal d’entrada, a més el seu funcionament pot ser unitari o les dues alhora, segons les necessitats del procés.

CORPI GIA SL s’ha encarregat de la bancada per a suportar les bombes, així com de la modificació de les canonades. El projecte ha finalitzat amb les proves hidràulics i elèctriques per a garantir el correcte funcionament de la instal·lació.