CORPI GIA SL ha realitzat la renovació de les membranes d’osmosis inversa en les instal·lacions de tractament d’aigua potable dels municipis de Colera i Portbou.

La membrana d’osmosis inversa te una vida útil determinada per les condicions de treball i les hores de funcionament. Actualment el rendiment de les membranes no era l`adequat i la seva substitució per membranes noves ha permès incrementar el cabal d’aigua produïda i també ha reduït el contingut en sals en l’aigua permeada.

En la ETAP de Colera s’han renovat 54 membranes del model Hydranautics ESPA 2 LD en una instal·lació en dues etapes. En la ETAP de Portbou el nombre de membranes també ha estat de 54 del model LG BW 400 ES L.

CORPI GIA SL s’ha encarregat de retirar les membranes obsoletes i col·locar les membranes noves. Posteriorment, s’ha fet la posada en marxa amb les proves elèctriques i hidràuliques necessàries per a garantir el funcionament de la instal·lació.