CORPI Gestió Integral de l’Aigua SL és adjudicatària de l’execució del  PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE L’EDAR DE BEGUDÀ EN EL TERME MUNICIPAL DE SANT JOAN LES FONTS, promoguda pel Consell Comarcal de la Garrotxa en el marc del conveni signat entre el Consell Comarcal de la Garrotxa, l’Ajuntament de Sant Joan Les Fonts i les empreses Noel Alimentària SAU i Sarval Bio-Industries, SLU.

El Projecte ha estat redactat pel consorci SIGMA complint les especificacions tècniques dels serveis d’explotació del sanejament de la Garrotxa i de les administracions competents.

En el moment actual, la depuradora de Begudà disposa d’una capacitat de tractament de fins a 1.300 m3/dia. Les demandes actuals de depuració requereixen una capacitat addicional de fins a 1.600 m3/dia, això fa que un cop l’ampliació actual sigui operativa la capacitat total de la planta serà de 2.900 m3/dia.

L’ampliació consisteix en un pretractament amb tres fases (desbast de grollers, desbast de fins i desgreixador/dessorrador) i un tractament biològic amb 2 reactors tipus SBR (Reactor biològic seqüenciat) cadascun  amb un volum de 1.000 m3.

El termini d’execució previst per a aquesta actuació és de 12 mesos.