Fidels al nostre compromís ambiental, el grup CORPI inaugura la seva planta fotovoltaica, ubicada a les instal·lacions de Torelló.

En aquesta fase es posa en funcionament una potència de 16,40 kWp. S’aconsegueixen amb 40 mòduls de silici policristal·lí, amb una potencia nominal de 400 Wp cada un.

La conversió a corrent altern és amb un inversor FRONIUS SYMO 15-03 M de 15,00 Kw.

Es preveu una producció anual de 27.522 kWh, amb una reducció d’emissions de CO2 de 6,75 Tm/anyAquesta producció actualment supera en molt el consum de la seu de CORPI, i pressuposa cobrir la demanda per la futura implementació progressiva del parc mòbil amb zero emissions.