El nou centre d’activitats ideat per Ferran Adrià a Cala Montjoi ha iniciat la seva activitat aquest estiu. Les aigües residuals es deriven a la depuradora dissenyada i construïda per CORPI GIA amb la premissa d’aconseguir un reduït impacte ambiental. El disseny de la depuradora ha minimitzat l’impacte visual i també les males olors. Tots els dipòsits es troben enterrats i els equips i la sala de control estan en un soterrani a la zona del pàrquing. La gestió de les olors s’ha resolt amb un filtre de carbó que tracta l’aire de les sales de la depuradora.

El tractament de l’aigua és de tipus biològic amb separació de la biomassa amb membranes d’ultrafiltració que obtenir aigua regenerada d’elevada qualitat, apte pel seu abocament en una zona sensible.

corpi gia bullibulli corpi