La depuradora d’aigües residuals de la fàbrica de FRIGORÍFICS COSTA BRAVA ha ampliat la seva capacitat de tractament amb la renovació del sistema de filtració de la biomassa dut a terme per CORPI GIA.

El nou sistema de filtració amb les membranes submergides de fibra buida de PURON ha permès incrementar en un 50 % la capacitat de tractament de la depuradora en el mateix espai. El projecte ha consistit en la instal·lació de dos mòduls LE-16-16 amb una superfície de 696 m2 i tots els perifèrics necessaris. El cabal diari de tractament és de 400 m3/d amb un cabal punta horari de 26 m3/h.

L’aigua filtrada conté una concentració de sòlids en suspensió inferior a 1 mg/l i la seva qualitat és apta per a projectes de reutilització.