Ha quedat finalitzada la instal·lació i posada en marxa de la centrífuga nova en el tractament de fangs de la depuradora municipal de Sant Jaume de Llierca.

La centrífuga instal·lada per CORPI GIA funciona amb un sistema de regulació automàtica de la velocitat diferencial, entre el tambori el cargol. Així, en funció del parell resistent s’obté una sequedat de fangs estable front a les variacions de la entrada. La centrífuga de doble motor reacciona automàtica i contínuament a les variacions de composició del producte a la entrada sense la intervenció manual.

La capacitat de la centrífuga és de 20 m3/h amb una càrrega de sòlids fins a 600 Kg SST/h. La sequedat del fang deshidrata és superior al 18 %.