Arran de les noves línies de producció de fàbrica ha estat necessari projectar una ampliació de la depuradora ja construïda i dissenya da per CORPI a l’any 2016.

La ampliació inclou un poude bombament per a la línia de producció nova, un compactador per a millorar la sequedat del residu del tamís i un dipòsit airejat que doblarà la capacitat actual per a millorar el rendiment de eliminació de la matèria orgànica.

Les obres d’ampliació han quedat finalitzades durant el mes de març de 2022 amb èxit i la qualitat de l’aigua tractada a la depuradora compleix amb escreix la normativa d’abocament al col·lector.