Corpi Gia va ser l’adjudicatària del concurs públic del Consell Comarcal d’Osona per a la “Adequació i ampliació dels filtres premsa de la EDAR  de Vic”.

La depuradora de Vic disposa de tres filtres premsa que funcionen amb molt bon rendiment. La ampliació consisteix en incrementar el número de plaques de 100 a 121 en dos dels filtres, juntament amb les modificacions necessàries en els filtres per admetre les noves plaques. També s’han substituït totes les teles dels tres filtres per teles noves.

Els treballs s’han executat sense afectar el normal funcionament de la instal·lació i han quedat finalitzats amb èxit durant el mes d’abril.