Corpi Gia va ser l’adjudicatària del concurs públic del Consell Comarcal de la Selva per a executar el lot nº 6 “Subministrament i instal·lació de reixes automàtiques”.

Els treballs realitzats han estat els següents:

  • Reixa automàtica de gruixuts EDAR de Can Fornaca.
  • Tamís automàtic de fins en el pretractament a la EDAR d’Anglès.
  • Reixa automàtica de gruixuts per a 500 m3/h en el pretractament de la EDAR d’Anglès.
  • Reixa automàtica per a 100 m3/h a la EDAR de Vilobí d’Onyar.
  • 2 Rototamís automàtics a la EDAR d’Hostalric.
  • Reixa automàtica de gruixuts i cargol compactador a la EDAR de Riudarenes.

La execució del subministrament ha requerit coordinar diferents tasques, des d’obra civil al desmuntatge dels equips antics, connexions elèctriques dels equips nous i, finalment les proves hidràuliques. Tots els equips es troben correctament instal·lats i funcionant amb èxit.