Han quedat enllestides les obres i equipaments de la depuradora d’aigües residuals per a COLOCENTER en la seva nova fàbrica de Polinyà (Barcelona). El projecte s’ha realitzat conjuntament entre CORPI OBRES I CONSTRUCCIONS i CORPI GIA, de manera que el client final rep un projecte claus en mà.

La depuradora completament dissenyada i construïda per Corpi inclou les diferents etapes de tractament:

  • Desbast inicial.
  • Homogeneïtzació airejada amb neutralització i control d’escumes.
  • Tractament fisicoquímic amb dosificació de reactius (coagulant, ajust de pH i floculant) i separació per gravetat en un decantador.
  • Reactor biològic tipus SBR i posterior abocament al col·lector municipal.
  • Deshidratació del fang en espessidor i filtre premsa.